Europa - België - Geel - Gezinsverpleging

Geel - De barmhartige stede
Psychiatrische gezinsverpleging

 
Bron: Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 

 

 

Geel - "De kolonie" rond 1900 (Foto: Gemeentearchief Geel)

 

Start Belgie

Geel

Kempen

Scheepslift Strepy - Thieu

 
De psychiatrische gezinsverpleging van Geel wortelt in een eeuwenoude traditie. Ze ontstond uit de legende van de Heilige Dimpna: een Ierse koningsdochter die in het jaar 600 op de vlucht ging voor de incestueuze intenties van haar vader. Dimpna stak met enkele getrouwen de Noordzee over en belandde uiteindelijk in Zammel, een gehucht van Geel. De Ierse koning achterhaalde haar echter vlakbij de Sint-Maartenskapel van Geel en onthoofdde zijn dochter eigenhandig.

Rond het midden van de twaalfde eeuw werd de Heilige Dimpna door bedevaarders aangeroepen voor allerlei ziekten, maar heel in het bijzonder voor krankzinnigheid – haar vader had haar immers in een vlaag van waanzin gedood.

Geesteszieken werden door familieleden in grote getale naar Geel gebracht om er negen dagen lang boete te doen. Na hun verblijf keerden niet alle zieken terug naar hun plaats van herkomst: een deel van hen werd in Geelse gezinnen ondergebracht. Dit was het begin van de psychiatrische gezinsverpleging in Geel en van een eeuwenlange traditie, uniek in de wereld en tot op vandaag een actuele vorm van psychiatrische verpleging.

Het feit dat psychiatrische patiënten binnen een gezin werden opgevangen, werd door velen als ‘zeer controversieel’ gezien – zelfs tot ver over onze landsgrenzen heen. Toch is de gezinsverpleging door de eeuwen heen uitgegroeid tot een monument: de Geelse gezinsverpleging wordt vandaag de dag beschouwd als een bijzonder succesvol behandelingsmodel voor psychiatrische patiënten. Een model met een bijzondere ethische waarde.

Het succes van dit model is terug te brengen op twee elementen: de uitzonderlijke tolerantie van de Geelse gemeenschap én het systeem zelf. Het systeem koppelt de opvang van de patiënt los van het psychiatrisch behandelingsmoment. Hierdoor voelt de patiënt zich in het gezin veilig en geborgen.

Vandaag staat de Geelse gezinsverpleging dankzij haar opmerkelijke geschiedenis, werking en maatschappelijke inbedding, sterker dan ooit.

Natuurlijk is het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis voor de toerist niet te bezoeken !

 

Terug naar Geel